Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Bygger digitala tvillingar av Akademiska Hus

Zynka kommer leverera en tjänsteplattform för digitala tvillingar av Akademiska Hus fastigheter.

Zynka kommer, med hjälp av tjänsteplattformen Digital Buildings, att tillgängliggöra, visualisera och förvalta digitala tvillingar av Akademiska Hus fastighetsbestånd. Totalt har fastigheterna en yta på 3,4 miljoner kvadratmeter och är platser där runt 300 000 människor studerar, forskar och arbetar.

”Vi vill ge våra kunder – landets universitet och högskolor – en bättre upplevelse. Med digitala tvillingar kan vi optimera vår verksamhet via datadrivna insikter. Det förbättrar dagens produkt, men gör också att vi tillsammans med våra kunder kan utveckla än bättre kunskapsmiljöer och campusområden i framtiden, säger Jonas Peterson, programledare digital transformation på Akademiska Hus.

Petter Bengtsson, CEO på Zynka, menar att digitalisering och förvandling av affärsmodeller är ett måste inom fastighetsbranschen och pekar på två stora nyttor för fastighetsägarna med Zynkas lösningar. Dels får man en ökad kontroll på sina tillgångar och hur de presterar idag, dels kan man utveckla miljöer som på bästa sätt möter framtidens krav och möjligheter.

”Med digitala tvillingar tar fastighetsägare del av fastighetsdata i realtid. Det gör att de kan utveckla byggnaderna och möta de nya krav på flexibilitet och fastighetstjänster som kunderna ställer.”

I korthet skapar Digital Buildings exakta digitala tvillingar av det fysiska fastighetsbeståndet med utgångspunkt i teknisk förvaltning och affärsutveckling. Det sker genom att hela beståndet inventeras digitalt, bland annat med hjälp av olika laser- och fotoskanningstekniker.

”När det är klart kommer fastighetens byggnadstekniska system att vara uppkopplade mot den digitala tvillingen. Det gör att du kan effektivisera nyttjandet av byggnaden och öka kundnyttan samtidigt som driftsekonomin förbättras och hållbarheten ökar”, säger Petter Bengtsson och fortsätter: ”Dessutom kan du se hur väl exempelvis enstaka konferensrum eller hus presterar, om det finns outnyttjade ytor som kan hyras ut och så vidare.”

För Zynka är det en viktig milstolpe att inleda ett samarbete med ett av Sveriges största fastighetsbolag.

”Visionen om den digitala tvillingen har funnits länge, det här är ytterligare ett exempel på att både teknik och marknad är mogen för att i stor skala genomgå en digital omställning,” säger Daniel Månsson, CTO på Zynka.

Petter Bengtsson är medveten om att olika fastighetsägare har olika mål, men menar att Digital Buildings levererar en nytta som är gemensam för alla kunder.

”Enkelt uttryckt gör våra digitala tvillingar upplevelsen av den riktiga fastigheten bättre för alla de människor som besöker den och verkar där.”

-Zynka