Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Viktor Hanson har byggstartat bostadsrätter i Täby Park

Nu har byggnadsfirman Viktor Hanson påbörjat byggnationen av 150 lägenheter med höga miljöambitioner i den nya stadsdelen Täby Park.

Kv Stratos blir ett kvarter med egen identitet och karaktär. Alla hus får fasader av skiffer i vackra och skiftande kulörer och stora mönster.

Kvarteret binds ihop av ett varierat taklandskap som tillsammans med skifferfasaderna bidrar till att ge kvarteret dess identitet i stadsdelen. Projektet ligger mitt i Täby park och består av ett kvarter med fem hus. Det blir totalt 150 lägenheter och 4 lokaler, med underliggande källarvåning och garage. Kvarteret byggs med höga miljöambitioner och projektet planeras att Svanenmärkas.

Byggnadernas energianvändning kommer att vara lägre än dagens krav. Projektet kommer bl.a. att innehålla solceller, utrustas med till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning samt utrustas med individuell mätning av varmvatten.

Genom att bygga med god kvalitet och bra funktion får byggnaderna de bästa förutsättningarna för en lång livslängd. Det här är vad vi menar med byggmästarkvalitet, något vi arbetat med i 107 år.

Just nu pågår montage av källarväggarna och inom kort påbörjas bjälklaget över källarplan. Stommen till det första huset börjar resas senare i höst.

Försäljning pågår. Första inflyttning beräknas till januari 2023.

-Byggnadsfirman Viktor Hansson