Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Gröna tak på Nordens högsta kontorsbyggnad

Citygate byggs i Göteborg

Citygate byggs i Göteborg

Veg Tech monterar sedumtak på Citygate i området Gårda, Göteborg.

Nordens högsta kontorsbyggnad är under byggnation och har hållbarhet i fokus. Hyresgästerna kommer att erbjudas vidunderlig utsikt i det 36 våningar och 144 meter höga huset.

Området Gårda är inne i en exploateringsfas och kommer att bli en attraktiv mötesplats för de som arbetar och besöker området.

 

Skanska bygger detta kontorskomplex och Veg Tech ska montera 2400 m² sedumtak på Citygate.

-Veg Tech