Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Starkt resultat för HFAB

Halmstads Fastighets AB redovisar 195,4 miljoner kronor i resultat för 2020, 53 miljoner kronor mer än budgeterat.

Detta resultat trots pandemin och de utmaningar som följer med den.

Ekonomin i bolaget har påverkats både positivt och negativt av pandemin. Kostnader för hyresrabatter, försäkring och taxebundna kostnader har ökat, medan underhållskostnader och kostnad för räntor har minskat.

– Våra underhållskostnader har blivit lägre under året i och med att vi stoppat beställningar via lägenhetens underhållfond både på grund utav pandemin och för att vi infört ett nytt fastighetssystem i bolaget, säger Ulrika Hjorth, tillförordnad vd och ekonomichef.

Under 2020 färdigställdes 374 nya lägenheter, bland annat Järnmalmen och Lundgrens trädgårdar. Totalt lade bolaget 371 miljoner kronor på underhåll och investeringar i befintliga samt nya bostäder.

Förra året avslutades med att lansera den digitala lägenhetsväljaren för Lynghusen i Harplinge. Intresseanmälan för att teckna lägenhetsavtal för de 44 planerade bostäderna i Harplinge öppnade i mars 2021 och inflyttningen beräknas ske redan i slutet av 2021.

-Halmstads Fastighets AB