Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Finalisterna som tävlar om PLÅTPRISET 2020

Trikåfabriken är en av finalisterna i plåtpriset 2020

Trikåfabriken är en av finalisterna i plåtpriset 2020

White Arkitekter, Norconsult, FOJAB, Tengbom och Kjellander Sjöberg är arkitektbyråerna bakom finalprojekten i PLÅTPRISET 2020.

Finalisterna i PLÅTPRISET 2020 bjuder på allt från studentboende, vårdbyggnad och förskola till restaurang och kontor. Helt olika i sina respektive tilltalande arkitektoniska uttryck, men genomgående står de förklimatsmarta, kostnadseffektiva och funktionella lösningar.

PLÅTPRISET 2020 delas ut av PLÅT20 och Svensk Byggplåt i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande. Priset tilldelas en svensk arkitektbyrå som under 2019 färdigställt en byggnad på svensk mark, där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö.

Vinnaren presenteras i samband med arkitekturevenemanget PLÅT20, på Posthuset i Stockholm, den 13 februari 2020.

-