Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Hälften i "Mitt Livs Chans" får jobb

Som samarbetspartner till det sociala företaget Mitt Liv har Wallenstam genom åren haft med många engagerade medarbetare i deras mentorprogram. Mitt Liv arbetar med att öka chanserna för internationella talanger med utländsk bakgrund att få jobb motsvarande sin utbildningsbakgrund i Sverige.

Nu har Mitt Liv publicerat sin årliga effektrapport, som presenterar vilka effekter verksamheten har haft och på vilka sätt Mitt Livs arbete gör skillnad.

Effekter av Mitt Livs Chans mentorprogram:

Utvärderingarna som gjorts bland adepter som deltagit i Mitt Livs Chans visar bland annat att:

Programmet har också bidragit med andra viktiga värden för individen, bland annat:

-Wallenstam