Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Miljö- och klimatprogram i Göteborg

Kommunfullmäktige har nu klubbat igenom stadens nya miljö- och klimatprogram som fokuserar på att öka takten på arbetet.

Göteborg lägger ribban högre än någonsin för kommuners miljö- och klimatarbete.

– Nu har vi allt på plats för att kunna nå en ny nivå på vårt miljö- och klimatarbete i Göteborg. Vi har fokus för de tre stora målen människan, naturen och klimatet och tillsammans ska vi skapa en hållbar stad, säger Emmyly Bönfors (C), ordförande i miljö- och klimatnämnden.

– Nu intensifierar vi vårt arbete med att nå miljö- och klimatmålen. Vi vet vilka utmaningarna är och nu tar vi oss an dem tillsammans. Nu startar vi vårt nya arbetssätt att styra och arbeta med miljö- och klimatfrågorna, säger Emmyly Bönfors, (C), miljö- och klimatnämndens ordförande och kommunalråd med ansvar för miljö- och klimatfrågor.

Bred förankring ger programmet bra förutsättningar

Programmet är framtaget av specialister inom olika områden inom Göteborgs Stad och fokuserar på de största utmaningarna med att nå en ekologiskt hållbar stad; de tre miljömålen naturen, klimatet och människan. Uppdraget att göra ett program med fokus på genomförandet har inneburit att en hel del av arbetet har handlat om att undersöka hur man arbetat inom andra politikområden och andra städer. Under remissrundan har alla nämnder och styrelser i staden fått en chans till att tycka till. Samtidigt har näringsliv, forskare, invånare och civilsamhälle getts och tagit möjligheten att påverka programmets innehåll och utformning.

– Med det här programmet kommer hela staden verkligen behöva engagera sig i att nå miljömålen, och det är jätteviktigt, det är tillsammans vi kan klara detta. Att det här programmet har så bred förankring både inom kommunens organisation och inom Göteborg i stort är jätteviktigt. Nu måste vi tillsammans göra arbetet, säger Helena Norin (MP), andre vice ordförande miljö- och klimatnämnden, och nämner några viktiga delar i programmet:

– Vi lyfter tydligt fram naturen och hur viktig den är, liksom frågan om cirkulär ekonomi där staden som stor inköpare kan göra väldigt mycket. Med det här programmet ser vi också till att ställa jättehöga krav på stadens klimatarbete.

Kraftfullt paket för att driva och utveckla miljö- och klimatarbetet

De tre miljömålen har tolv delmål kopplade till sig och sju strategier ger möjlighet att kraftsamla brett kring särskilt viktiga områden. Genomförandet av arbetet är redan i gång. Det stadengemensamma miljöledningssystemet, som kommunfullmäktige beslutade om i höstas, håller på att implementeras. Det tydliggör vad varje nämnd och bolag behöver göra för att bidra till målen och miljö- och klimatfrågorna blir en självklar och inbyggd del i varje beslut, plan och aktivitet.

– Programmet samlar staden kring de tre miljömålen. Inom strategierna, som bland annat handlar om att vi ska agera som föregångare och skapa förutsättningar för att leva hållbart, ska vi kunna testa nya idéer och sätt att arbeta. Vi har saknat detta tidigare och nu ger vi alla möjligheten att arbeta mer utmaningsdrivet: testa nytt och korrigera under arbetets gång, säger Mathilda Edlund, miljöutredare och ansvarig för miljö- och klimatprogrammet.

Tillsammans skapar miljöledningssystemet och programmet ett kraftpaket för att driva och utveckla stadens miljö- och klimatarbete. Emmyly Bönfors beskriver miljö- och klimatprogrammet som motorn som driver stadens arbete framåt mot en ekologiskt hållbar stad medan miljöledningssystemet ger den systematik vi behöver för att nå målen.

– Det är nu det hårda arbetet börjar för att vi ska nå den omställning vi siktar mot, nu gäller det att vi alla jobbar tillsammans för att åstadkomma innehållet i det här programmet och det ser jag verkligen fram emot, säger Emmyly Bönfors.

-Göteborgs stad