Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Kulturhistoriskt viktiga byggnader i Dalarna kartlagda

Nästan vart femtionde hus i Dalarna är kulturhistoriskt värdefullt visar den nya rapporten Räkna q.

Nästan vart femtionde hus i Dalarna är kulturhistoriskt värdefullt visar den nya rapporten Räkna q.

Bor du eller jobbar du i ett hus som är kulturhistoriskt värdefullt? Det finns goda chanser till att det är så. Enligt projektet Räkna q är 1,7 % av all bebyggelse i Dalarna utpekad som värdefull och viktig att bevara ur ett kulturhistoriskt perspektiv, alltså nästan två av hundra byggnader.

Projekt Räkna q, som påbörjades i april 2018, har som mål att kartlägga alla byggnader som getts bestämmelser om skydd tack vare deras kulturhistoriska värde.

Under åren 2019–2020 har Länsstyrelsen i Dalarnas län färdigställt projekt Räkna q och nu är 100 % av den utpekade kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Dalarnas län identifierad.

-Länsstyrelsen i Dalarnas län