Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Kortare produktionstid för första Stockholmshusen

Stockholmshus i Tensta. Foto Gustav Kaiser

Stockholmshus i Tensta. Foto Gustav Kaiser

3300 hyresrätter i Stockholmshus är nu i produktion eller i planeringsfas och hyrorna beräknas ligga cirka 20 procent under genomsnittet för annan nyproduktion i Stockholm.

3300 hyresrätter i Stockholmshus är alltså nu i produktion eller i planeringsfas. Resultatet visar att produktionstiden kortats avsevärt, till i genomsnitt strax under fem år för de färdiga husen, och att hyrorna ligger cirka 20 procent under genomsnittet för annan nyproduktion i Stockholm.

Initiativet till Stockholmhusen togs 2014. Ett år senare kom den första marktilldelningen och 2017 antogs den första detaljplanen. 2021 är 3300 hyresrätter planerade i 25 olika projekt. 436 lägenheter av dessa är redan inflyttade. Från de första projekten kan en rad lärdomar dras och en första resultatuppföljning göras.

- Stockholmshusen är ett sätt att möta bostadsbristen, bygga billigare, och ändå bevara stadens byggnadstradition. Vi planerar för att bygga fler Stockholmshus och se hur vi kan effektivisera processerna ytterligare, säger Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd, samt ordförande för Familjebostäder och Svenska Bostäder.

Kvalitet och mobilitet

Stockholmshusen byggs för att uppnår miljöcertifieringen Miljöbyggnad silver. Solceller finns på flera tak, liksom gröna tak som renar dagvatten. Cykel- och bilpooler planeras också i flera projekt.

- Målet har aldrig varit att enbart bygga snabbt och billigt. Det här är hus med hög kvalitet. Vi bygger in moderna lösningar för att enkelt kunna leva utan bil. Lägenheterna har stora ljusinsläpp och alla har balkong eller terrass, säger Björn Ljung, ordförande för Stockholmshem.

Volymer pressar kostnader

Fyra adresser är inflyttade och klara. Det är fyra punkthus i Ledinge, Tensta (Svenska Bostäder), lamellhus på Hagsätravägen i Bandhagen (Stockholmshem), på Nordmarksvägen i Farsta och på Bjursätragatan i Rågsved (Familjebostäder).

- Vi ser att vi kan spara mycket tid genom att öka samarbetet mellan bostadsbolagen, stadens tekniska förvaltningar och entreprenörer. Vi har kunnat effektivisera och få ner hyrorna något trots att priserna för att bygga i Stockholm fortsatt att öka, säger Bengt Rehn, projektkoordinatör för Stockholmshusen.

-Svenska Bostäder