Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

HSB branschbäst i Sustainable Brand Index

HSB är det mest hållbara varumärket i kategorin bostäder.

HSB är det mest hållbara varumärket i kategorin bostäder. Det visar 2018 års Sustainable Brand Index som varje år korar Sveriges mest hållbara varumärken. I undersökningen har 16 600 respondenter i åldrarna 16-70 år från hela Sverige intervjuats om hur hållbara välkända varumärken är.

– Det här är ännu ett härligt bevis på att HSBs hållbarhetsarbete uppskattas av allmänheten. Tidigare i veckan vann HSB Sveriges grönaste varumärke, och nu är vi även bäst i bostadsklassen i denna välrenommerade undersökning. Det visar att kooperation är en bra grund för hållbarhet, säger Sofia Hagman, hållbarhetschef HSB Riksförbund.

Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet och har genomförts årligen sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen om det.

– Under förra året antog HSBs stämma en hållbarhetssäkrad affärsstrategi. Ett av målen i den är att vi på sikt ska spegla samhällets mångfald. Och ett annat mål är att vår klimatpåverkan ska vara nära noll 2030. Vår förhoppning är att det ska leda till att HSB blir en ännu starkare spelare som bidrar till ett hållbart samhälle, säger Sofia Hagman.

-HSB Riksförbund