Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Fortfarande stark byggtrend i Karlstad

Vy från ny stadsdelen Jakobsberg. Illustration: Sweco

Vy från ny stadsdelen Jakobsberg. Illustration: Sweco

Med 2019 snart bakom oss kan Karlstads kommun summera statistiken över antalet bostäder som har beviljats bygglov. Den visar att byggandet fortsätter på samma höga nivå som de senaste årens byggboom.

Efter en topp år 2016 då de stora bostadsområdena vid Tyggårdsviken och Varvet fick bygglov har antalet bostäder som beviljats bygglov legat runt 650 per år. Så ser det även ut 2019 då antalet nya bostäder ser ut att landa runt 625 med några dagar kvar på året .

- Det känns väldigt positivt att det fortfarande är bra fart på byggandet i Karlstad. Fler vill bo i Karlstad samtidigt som antalet personer som behöver skola och omsorg ökar mer än tidigare. Därför måste vi bli fler som kan dela på kostnaderna och då är bostäder en viktig pusselbit, säger Erik Nilsson (KD), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Statistik

År Antal bostäder Antal bygglov Kommentar
2019 795/625 60 Ett av loven (Triangeln 206 lgh) togs i år men det togs också ett lov på samma plats 2018 men då på färre lägenheter. Faktiskt antal nya lgh är 795-170= 625 lgh
2018 652 105  
2017 672 90  
2016 1 114 93 Tyggårdsviken och Varvet är en stor del av statistiken

-Karlstads Kommun