Bevakat byggbranschen sedan 1994

reportage

Byggmaterialhandeln växer stadigt

Fotograf: Industrifakta & Mickael Tannus

Fotograf: Industrifakta & Mickael Tannus

Omsättningen i den byggrelaterade detaljhandeln har ökat med drygt 3 procent i år under perioden januari till oktober jämfört med motsvarande period 2018.

Detta redovisar NAVET Analytics löpande månadsrapport Marknadssignaler & PrognoserDen positiva utvecklingen återspeglar tillväxten inom gör-det-själv-marknaden och en växande underhållsvolym. Dessa typer av projekt tenderar att gynna den lokala bygghandeln i större utsträckning än stora nybyggnadsprojekt, som just nu minskar i omfattning. De senaste signalerna, om att det låga ränteläget väntas fortgå en längre tid och att hushållen har något positivare förväntningar på bostadspriserna, kan också komma att gynna bygghandeln den närmaste tiden.

-Navet