Bevakat byggbranschen sedan 1994

information

Om tidningen

 

Sveriges Bygg- och Fastighetstidning

Tidningen Bygg & Fastighet skriver om vad som är på gång i branschen. I våra närgångna och beskrivande reportage får läsarna en god inblick i vad olika aktörer erbjuder marknaden i form av tjänster eller produkter avsedda för bygg- och fastighetsbranschen i Sverige. Vi ger branschen en röst och möjlighet att visa upp sin verksamhet.

Som företag erbjuder vi er även möjligheten att annonsera och informera om nyheter, produkter och tjänster. 

Tidningen når företagens nyckelpersoner och många medarbetare på företagen. Eftersom tidningen funnits i 25 år, har vi skapat en god läsvana och en hög trovärdighet i hela branschen. Tidningen fungerar ofta som cirkulationsexemplar på företagen, därav den stora läsekretsen.

Det ska vara roligt att öppna senaste numret av Bygg & Fastighet helt enkelt!

Distributionen sker via posten då detta innebär den bästa garantin för att tidningen verkligen når mottagarna.

Tidningen Bygg & Fastighet utkommer ca varannan månad, se utgivningsplan nedan.

 

Genom att medverka i Bygg & Fastighet, når du bl.a. följande branscher:

- Byggherrar och bostadsutvecklare

- Bygg- & Entreprenadföretag, Installatörer

- Arkitekter och konsulter

- Privata fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 

- Kommunala bostadsbolag och bostadsrättsföreningar 

- Kommuner & landsting (Stadsbyggnadkontor m.fl)


Ladda ner utgivningsschema nedan:

Utgivningsplan 2020